O komisji

O komisji

Komisja do spraw wyjaśnienia okoliczności związanych z doniesieniami medialnymi zawartymi w publikacjach dotyczących Pana Mirosława Skrzypczyńskiego, w tym zbadania doniesień o mobbingu lub molestowaniu seksualnym, została powołana przez Polski Związek Tenisowy uchwałą Zarządu PZT nr 152 z dnia 30 listopada 2022 r. W składzie Zarządu nie zasiadał już wówczas Pan Mirosław Skrzypczyński.
Uchwała dostępna jest w zakładce „Dokumenty”.

Skład komisji

Komisja działa w składzie:
1. Dr Monika Strus-Wołos – Przewodnicząca
2. Dr Ewa Tokarczyk
3. Dr Monika Brzozowska-Pasieka

Członkowie Komisji są ekspertami zewnętrznymi, którzy nigdy nie mieli kontaktów osobistych ani zawodowych z jakimikolwiek strukturami PZT albo członkami organów Związku.

monika-strus-wolos
Monika Strus-Wolos
Adwokat
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, adwokat (od 1996 roku), wykładowca procedury cywilnej na jednym z państwowych Uniwersytetów. Jej obszarem działalności zawodowej i naukowej jest prawo cywilne materialne i procesowe, prawo gospodarcze, prawo europejskie i prawa człowieka. Były członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i Komisji Praw Człowieka przy NRA. Jest ekspertem Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA i członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra”. W 2008 roku została laureatką nagrody Dziennika Gazety Prawnej „Złoty Paragraf” w kategorii „Najlepszy Adwokat”. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.

ewa-tokarczyk
Ewa Tokarczyk
Psycholog
Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – psychologia sądowa oraz psychologia kliniczna dziecka. Magister prawa. Nauczyciel akademicki. Staż pracy w zawodzie – 46 lat. Przez cały okres pracy zawodowej opiniowała (w tym jako biegły sądowy) w sprawach rodzinnych, nieletnich, psychologicznej analizy zeznań małoletnich i dorosłych, w sprawach cywilnych i karnych. W przypadku osób dorosłych, w sprawach o mobbing i zadośćuczynienie. W sprawach rodzinnych oraz o mobbing częstym wątkiem jest przemoc, w tym przemoc i molestowanie seksualne. Aktualnie współpracuje z Instytutem Psychologii i Psychiatrii Sądowej im. Dr Ewy Milewskiej w Warszawie.
monika-brzozowska--pasieka
Monika Brzozowska-Pasieka
Adwokat
Adwokat, partner w kancelarii Pasieka, Brzozowska i Partnerzy, doktor nauk prawnych
Specjalizacja:
– dane osobowe,
– dobra osobiste
– prawo prasowe i autorskie
– prawo międzynarodowe (immunitet państwa w sporach cywilnych)

Autorka lub współautorka wielu pozycji książkowych z zakresu swojej specjalizacji (m.in. „Ochrona danych osobowych w sieci”, „Ochrona danych osobowych w sądzie”, „Dostęp do informacji publicznych w instytucji kultury”, „Komentarz do prawa prasowego”, „Prawo mediów”, „Prawo autorskie w reklamie i marketingu”, „Prawo autorskie w instytucji kultury”, ”Prawo autorskie w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Rzecznik prasowy oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna”, w przygotowaniu monografia „Odpowiedzialność cywilna za zbrodnie na Ukrainie”), a także szeregu
Od 2019 r. certyfikowany trenera programu HELP Rady Europy – programu prowadzony przez Radę Europy dla prawników.
Od maja 2018 r. Inspektor Danych Osobowych w Muzeum Auschwitz – Birkenau.
Od 2014 r. – Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu swojej specjalizacji – prowadzenie szkoleń dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników sądowych, a także prowadzenie wykładów w szkoleniach językowych dla sędziów i prokuratorów z Grupy Wyszehradzkiej (tematyka: prawo międzynarodowe i immunitety państw w sprawach cywilnych)
W latach 2009 – 2020 – wykładowca akademicki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Od lutego 2007 r. własna praktyka prawnicza, od 2010 w formie spółki partnerskiej w kancelarii Pasieka, Brzozowska i Partnerzy.
W latach 2003 – 2007 r. praca na stanowisku Asystenta Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. View more
Akceptuję